Прием I клас

Прием I клас

ПРИЕМ в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2021/2022г.
Уважаеми родители,

За да запишете своето дете в първи клас на нашето училище, ще трябва да подготвите следния комплект от документи:

1. Заявление за записване-по образец
2. Заявление за ИУЧ (изучаване на избираеми учебни часове)- по образец
3. Декларация за обработка на лични данни-по образец
4. Удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето НЕ е посещавало подготвителна група (за върналите се от чужбина деца)
5. Удостоверение за раждане (на детето)- оригинал за сверяване
6. Лична карта на родителя (настойника), подаващ заявлението-за сверяване при записване

Документите по образец може да изтеглите от линковете по-долу.

След попълване и подписване, може да сканирате комплекта документи и да изпратите на електронната поща на училището ou_vodoley@abv.bg

 

Заявление за записване в първи клас

Заявление за ИУЧ

Заявление за обработка на лични данни