Достъп до ЗДОИ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъп до обществена информация се осъществява на база подадено заявление по образец в дирекцията на училището или по електронна поща в работно време.

Работно време: всеки делничен ден от 8:00 до 16:30               Адрес: 5061, с.Водолей, общ.Велико Търново               e-mail: ou_vodoley@abv.bg

тел: 0878689748