„Знанията в действителност са голямото слънце на небосвода. Неговите лъчи разпръскват живот и енергия.“ – Даниел Уебстър