Светла Ванкова

Образование – начална и училищна педагогика. Отличава се с комуникативност
и умение за работа с колектива.